Πολιτική Απορρήτου

Η ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ («η Εταιρεία») είναι προσηλωμένη στην προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Διασφαλίζουμε ότι οι υπάλληλοι της Εταιρείας μας έχουν τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης για να χειρίζονται δεόντως τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε και στα οποία κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα, τηρούν τουλάχιστον ισάξια ή βελτιωμένα μέτρα προστασίας των δεδομένων αυτών και του απορρήτου σας.

 

Οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται από εσάς τυγχάνουν επεξεργασίας νόμιμα και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) (EE 206/679).

 

Αυτή η Ειδοποίηση Απορρήτου καθορίζει τη βάση επί της οποίας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλώ διαβάστε το κείμενο αυτό («Πολιτική Απορρήτου») προσεκτικά επειδή περιγράφει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, αποκάλυψης, παρακράτησης και προστασίας από εμάς, των προσωπικών πληροφοριών σας καθώς και την νόμιμη βάση για τέτοια συλλογή, χρήση, αποκάλυψη και παρακράτηση. Επίσης καθορίζει τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία από εμάς, των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

 

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς κατά την διάρκεια της εργασίας που μας ανατίθεται από εσάς, όταν επικοινωνήσετε μαζί μας ή όταν ζητήσετε πληροφορίες από εμάς, όταν λάβετε τις νομικές ή άλλες υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας δεσμευτικές επιστολές, υπογράφοντας συμφωνίες, ή με αλληλογραφία μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτύπου, προσωπικά ή αλλιώς. Η πληροφορία αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή του προσωπικού με το οποίο επικοινωνείτε ή το οποίο διεκπεραιώνει εργασία εκ μέρους σας ή στον εσωτερικό διακομιστή της Εταιρείας, καθώς επίσης και σε διακομιστές που βρίσκονται στην Κύπρο και/ή Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη – πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να διατηρήσουμε τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων μας και οι οποίοι αποθηκεύουν τα στοιχεία που συλλέγουμε (π.χ. παρόχους λογισμικών). Προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται επίσης σε έντυπη μορφή (π.χ. δικαστηριακοί φάκελοι, φάκελοι εταιρειών κ.α.) και φυλάσσονται ασφαλισμένα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας. Παρόλο που έχουμε εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάποιες επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή στοιχεία που μεταδίδονται σε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής μεταφοράς εγγράφων είναι απόλυτα ασφαλή αφού η συνεχής πρόοδος και εξέλιξη της τεχνολογίας δεν μας επιτρέπει να προβλέψουμε και να αποτρέψουμε όλους τους δυνητικούς κινδύνους ιδιαίτερα σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

 

O πρωταρχικός στόχος κατά τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από εσάς είναι για να μας βοηθήσουν

 • να επαληθεύσουμε την ταυτότητα σας
 • να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις οδηγίες σας
 • να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις προς εθνικές και ξένες κυβερνητικές Αρχές
 • να διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας
 • να επιλύσουμε οποιαδήποτε παράπονα, διαμάχες και απαιτήσεις
 • να προωθήσουμε νομικές διαδικασίες, να παρέχουμε νομική συμβουλή ή για να εγκαθιδρύσουμε, εξασκήσουμε ή υπερασπίσουμε νόμιμα δικαιώματα
 • να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις
 • να βελτιώσουμε, αναπτύξουμε και προωθήσουμε νέες Υπηρεσίες
 • να επεξεργαστούμε αιτήματα που υποβάλετε εσείς σχετικά με τις Υπηρεσίες μας
 • να διερευνήσουμε ή επιλύσουμε δικαστικές υποθέσεις, αξιώσεις, έρευνες ή διαμάχες
 • να συμμορφωθούμε με οποιοδήποτε εφαρμόσιμο νόμο, δικαστικό διάταγμα, άλλη δικαστική διαδικασία, ή τις απαιτήσεις ενός ρυθμιστή
 • να εκτελέσουμε ή επιβάλλουμε τις συμφωνίες που διατηρούμε μαζί σας
 • να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την περιουσία ή την ασφάλεια της Εταιρείας μας ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων πελατών μας
 • να σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε αφορά εσάς ή την επιχείρηση σας (Η Εταιρεία μπορεί περιοδικά να στείλει ηλεκτρονικά μηνύματα με σημαντικές ανακοινώσεις, ειδήσεις και άρθρα, προσκλήσεις και άλλες πληροφορίες)
 • να προστατεύσουμε το προσωπικό της Εταιρείας και των κτιριακών της εγκαταστάσεων (χρήση εξοπλισμού κλείστου κύκλου παρακολούθησης στους χώρους των εγκαταστάσεων)
 • να συμμορφωθούμε με όλες τις νομικές, ρυθμιστικές και ηθικές υποχρεώσεις της Εταιρείας
 • να επιμορφώσουμε ή εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας
 • να τις αξιοποιήσουμε όπως αλλιώς απαιτείται ή επιτρέπεται από το Νόμο.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες։

 • Πληροφορίες επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων στα ονοματεπώνυμα, ταχυδρομικές διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνων, την εταιρεία που εργάζεστε, λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Επαγγελματικές πληροφορίες.
 • Οικονομικές πληροφορίες.
 • Πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο της παροχής των νομικών και άλλων υπηρεσιών μας και που εξαρτάται από την φύση των οδηγιών προς την Εταιρεία μας.
 • Σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για συμμόρφωση με τα πρότυπα Know Your Client/KYC και/ή την νομοθεσία και κανονισμούς για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (Anti-Money Laundering/AMKL) και/ή ως μέρος της διαδικασίας μας για εισαγωγή πελατών. Αυτές πιθανόν να περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία για την πηγή εσόδων/κεφαλαίων από την αρχή και καθόλη την διάρκεια της σχέσης μας με πελάτες και τις οποίες μπορούμε να ζητήσουμε και/ή να αποκτήσουμε από τρίτες πηγές στις οποίες ενδέχεται να κοινοποιήσουμε έγγραφα ή πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από σας.
 • Συναντήσεις και επισκέψεις στα γραφεία μας.
 • Έγγραφη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, μηνύματα sms ή μέσω εφαρμογών.
 • IP Address εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της υπηρεσίας Live Chat της ιστοσελίδας μας (www.hartsiotis.com).
 • Άλλες πληροφορίες σχετικές με την παροχή των Υπηρεσιών μας προς εσάς.

 

Η Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ, πέραν των φυσικών προσώπων, παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που εκ φύσεως δεν θεωρούνται υποκείμενα δεδομένων. Ωστόσο, ως μέρος των οδηγιών τέτοιων πελατών προς την εταιρεία μας, προσωπικές πληροφορίες φυσικών προσώπων μπορούν να παρέχονται σε εμάς. Αν είστε ένα ατόμο, του οποίου οι προσωπικές πληροφορίες επεξεργάζονται από εμάς σαν αποτέλεσμα της παροχής των Υπηρεσιών μας σε άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, θα επεξεργαστούμε μια ποικιλία διάφορων προσωπικών πληροφοριών πάντοτε σε συνάρτηση και στο βαθμό που είναι απαραίτητος σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχονται.

 

Αυτή είναι μια μη-εξαντλητική λίστα που αντανακλά την ποικίλη φύση των προσωπικών πληροφοριών που τυγχάνουν επεξεργασίας, στο πλαίσιο των εργασιών ενός δικηγορικού γραφείου που παρέχει νομικές υπηρεσίες.

 

Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας

 

«Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας» περιλαμβάνουν πληροφορίες για την εθνικότητα ενός ατόμου, δεδομένα υγείας ή δεδομένα σχετικά με το ποινικό μητρώο ενός ατόμου. Σε τέτοιες περιστάσεις, η νόμιμη βάση για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων ειδικής κατηγορίας μπορεί να περιλάβει την σαφή συγκατάθεση ή την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση ή για σκοπούς νομικών διαδικασιών ή νομικής συμβουλής. Θα επεξεργαστούμε δεδομένα ειδικής κατηγορίας μόνο σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

 

 1. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ακολουθώντας τους σχετικούς κανόνες δέουσας επιμέλειας, έχουμε συνάψει σχετικές συμφωνίες σχετικά με οποιαδήποτε αποκάλυψη ή κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, για να διασφαλίσουμε ότι και αυτοί επεξεργάζονται τα προσωπικά αυτά δεδομένα καταλλήλως και σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.

 

Συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε:

 

 • Οποιοδήποτε μέλος ή υπάλληλο της Εταιρείας μας
 • Στον βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται, στο προσωπικό της εταιρείας μας, συμβούλους, δικηγόρους, τράπεζες, δημόσιες αρχές, Δικαστήρια, πελάτες, ελεγκτές, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρηματικούς συνεργάτες, συνεταίρους και οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο ή οντότητα που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και που είναι επίσης υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τα Ευρωπαϊκά επίπεδα προστασίας δεδομένων και να παρέχει κατάλληλες και επαρκείς διασφαλίσεις σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Φορολογικές αρχές/εταιρικά μητρώα.
 • Άλλες κυβερνητικές ή ρυθμιστικές αρχές ή αρχές ασφαλείας και πρόληψης ή πάταξης εγκλημάτων.
 • Τρίτα μέρη στα οποία αναθέτουμε κάποιες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, μεταφραστές, παρόχους λογισμικών ή συστημάτων ΙΤ (Τεχνολογία Πληροφορικής), παρόχους υπηρεσίας υποστήριξης ΙΤ, παρόχους αποθήκευσης εγγράφων και πληροφοριών.
 • Τρίτα μέρη των οποίων οι υπηρεσίες αξιοποιούνται στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εργασιών που μας ανατίθενται από πελάτες μας όπως σύμβουλοι, διαιτητές, μεσολαβητές, μάρτυρες, εκτιμητές, δικαστές, αντίδικοι και οι δικηγόροι τους, ιατροί και εμπειρογνώμονες.
 • Παρόχους ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών ή επιδότες που αναλαμβάνουν την επίδοση, παραλαβή ή παράδοση εγγράφων και πακέτων εκ μέρους μας.

 

Οι πιο πάνω πληροφορίες θα αποκαλυφθούν όπου και στο βαθμό που θεωρείται απολύτως αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των οδηγιών σας προς την Εταιρεία μας.

 

 • Για τον σκοπό της συμμόρφωσης με τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτης και τη γενική πρόληψη του εγκλήματος και παράνομων δραστηριοτήτων και/ή η συνεργασία με τις αρχές και/ή την αστυνομία, θα αποκαλύψουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη αν είμαστε υπό το καθήκον να αποκαλύψουμε ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νόμιμη και/ή κανονιστική υποχρέωση, ή για να επιβάλλουμε ή να εφαρμόσουμε τους δικούς μας όρους χρήσης και άλλες συμφωνίες, ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την περιουσία, ή την ασφάλεια της ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, τους πελάτες μας ή άλλους. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για τον σκοπό της πρόληψης της απάτης και την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η λίστα είναι μη-εξαντλητική και μπορεί να υπάρχουν άλλα παραδείγματα όπου χρειάζεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα σε άλλα μέρη ώστε να είμαστε σε θέση παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε.

 

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και τον τοπικό νόμο προστασίας δεδομένων για ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους που παρέχουν μια νόμιμη βάση:

 

Α. Για την εκτέλεση ενός συμβολαίου ή παροχή υπηρεσιών και γενικότερα όπου είναι απαραίτητο για συμμόρφωση με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

Β. Για συμμόρφωση με μια νόμιμη υποχρέωση.

Γ. Για τον σκοπό της διασφάλισης των νομίμων συμφερόντων μας και για να εξασφαλίσουμε ότι παρέχουμε ποιοτικές Υπηρεσίες.

Δ. Όπου έχει εξασφαλιστεί ρητή συγκατάθεση.

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο καιρό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών, παροχή υπηρεσιών και συμμόρφωση των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ της Εταιρείας μας και εσάς. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ ή για περισσότερο, αν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο σύμφωνα με τις νομικές, κανονιστικές υποχρεώσεις ή επαγγελματικές υποχρεώσεις αποζημίωσης, ή για τον μέγιστο χρόνο που επιτρέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα εφαρμόσιμο νόμο.

 

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Είμαστε δεσμευμένοι να διατηρήσουμε ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε μας και έχουμε εφαρμόσει κατάλληλες πρακτικές ασφαλείας πληροφοριών, κανόνες και τεχνικά μέτρα για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε υπό τον έλεγχο μας από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη-εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.

 

Όλοι οι συνέταιροι, υπάλληλοι, σύμβουλοι και επεξεργαστές δεδομένων της Εταιρείας μας (δηλαδή αυτοί που επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες εκ μέρους μας, για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω) που έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα, είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν την εμπιστευτικότητα τέτοιων προσωπικών πληροφοριών.

 

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και τα οποία σας αφορούν:

 • Το δικαίωμα σας για πρόσβαση

Αν μας ρωτήσετε, θα επιβεβαιώσουμε αν επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες και αν χρειαστεί, θα σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών αυτών δεδομένων. Σε τέτοια περίπτωση ενδέχεται να χρεωθείτε εύλογη αμοιβή.

 • Το δικαίωμα σας για επανόρθωση

Αν η προσωπική πληροφορία που κρατάμε και που σας αφορά, είναι ανακριβής ή ελλιπής, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να επανορθωθεί.

 • Το δικαίωμα σας για διαγραφή

Μπορείτε να ζητήσετε από μας να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε την προσωπική σας πληροφορία σε κάποιες περιστάσεις όπως όταν δεν την χρειαζόμαστε πλέον ή αν αποσύρετε την συγκατάθεση σας (όπου ισχύει).

 • Το δικαίωμα σας να περιορίσετε την επεξεργασία

Μπορείτε να ζητήσετε από μας να εμποδίσουμε, απαγορεύσουμε ή να καταστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε κάποιες περιστάσεις, λ.χ. όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια εκείνης της προσωπικής πληροφορίας ή όταν διαφωνείτε με εμάς.

 • Το δικαίωμα σας για φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα, σε κάποιες περιστάσεις, να αποκτήσετε προσωπική πληροφορία που μας έχετε κοινοποιήσει (σε μορφή δομημένη, κοινόχρηστη και που να διαβάζεται από μηχανές) και να την χρησιμοποιήσετε αλλού ή να ζητήσετε από εμάς να την μεταφέρουμε σε ένα τρίτο μέρος της επιλογής σας.

 • Το δικαίωμα σας να διαφωνείτε

Έχετε το δικαίωμα να διαφωνήσετε και να ενστείτε στην επεξεργασία της προσωπικής σας πληροφορίας νοουμένου ότι θα δώσετε μια λογική βάση για τη διαφωνία αυτή. Θα αντιμετωπίσουμε το αίτημα σας δεόντως και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και τον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό νόμο.

 • Το δικαίωμα σας να αποσύρετε την συγκατάθεση

Αν βασιζόμαστε στην συγκατάθεση σας (ή τη ρητή συγκατάθεση σας) ως την νομική μας βάση για την επεξεργασία της προσωπικής σας πληροφορίας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε εκείνη την συγκατάθεση οποτεδήποτε.

 • Το δικαίωμα σας να καταθέσετε ένα παράπονο με την εποπτική αρχή

Αν έχετε κάποια ανησυχία για οποιαδήποτε πτυχή των δικών μας πρακτικών απορρήτου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο ή καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dataprotection.gov.cy), Οδός Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, Τ.Θ. 23378 Λευκωσία, Τηλ: 35722818456 Φαξ: 35722304565.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι κάποια από τα δικαιώματα αυτά μπορεί να περιορίζονται όπου έχουμε ένα υπερισχύον συμφέρον ή νομική υποχρέωση να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ή όπου τα δεδομένα μπορεί να εξαιρούνται από την αποκάλυψη εξαιτίας λόγων νομικών επαγγελματικών προνομίων ή υποχρεώσεων επαγγελματικής μυστικότητας.

 

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Μπορεί να κάνουμε αλλαγές σ’αυτή την Πρακτική Απορρήτου από καιρό εις καιρό για να αντικατοπτρίσει οποιεσδήποτε αλλαγές στην χρήση μας της προσωπικής σας πληροφορίας. Μπορεί επίσης να κάνουμε αλλαγές, όπως απαιτούνται, για να συμμορφωθούμε με αλλαγές στον εφαρμόσιμο νόμο ή  τις κανονιστικές απαιτήσεις. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε αυτή την Πρακτική Απορρήτου περιοδικά, για να ενημερώνεστε για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 

Η Εταιρεία έχει διορίσει ένα Λειτουργό Προστασίας Δεδομένων και όλες οι ερωτήσεις σχετικά μ’αυτή την Ειδοποίηση Απορρήτου ή για να εξασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα που καθορίζονται πιο πάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Λειτουργό Προστασίας Δεδομένων μας στο info@hartsiotis.com ή ταχυδρομικώς στην Οδό Ομήρου 10, 3095, Λεμεσός, Κύπρος, σημειώνοντας «Εμπιστευτικό – Για την προσοχή του/της Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων» στην Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ.

 

 1. COOKIES ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Τα cookies είναι μικρά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης σας στο διαδίκτυο.

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Η ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί δικά της cookies αλλά βασίζεται και χρησιμοποιεί εργαλεία της υπηρεσίας Google Analytics, τα οποία δεν εμφανίζουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες ούτε παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού σας και επομένως καμία προσωπική σας πληροφορία δεν αποθηκεύεται. Συλλέγονται μόνο ανώνυμες πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς. Σας προτρέπουμε όπως αποδεχτείτε τη χρήση των cookies κατά την πρώτη σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επηρεαστεί η λειτουργικότητά της. 

 

Χρησιμοποιούμε τα cookies αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας και για τη συγκέντρωση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας από τους επισκέπτες της και με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου της.

 

1η Σεπτεμβρίου 2020