Μαριάννα Βασιλείου

Μαριάννα Βασιλείου

Συνέταιρος – Επικεφαλής Τμήματος Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου

Η Μαριάννα Βασιλείου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Χαλ (University of Hull) στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ (University of Sussex) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά την περίοδο 2004 – 2009 παρέδιδε διαλέξεις στο Cyprus College στη Λεμεσό αναφορικά με το Εταιρικό και Επιχειρηματικό Δίκαιο και ειδικότερα στα μαθήματα του εταιρικού δικαίου, του εργατικού δικαίου και του δικαίου των συμβάσεων.

Από το 2016 συγκαταλέγεται στους διαπιστευμένους Συμβούλους Αφερεγγυότητας.

Κύρια πεδία πρακτικής:

  • Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο
  • Συμβάσεις
  • Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός
  • Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Πνευματική Ιδιοκτησία
  • Χρηματοδότηση
  • Εταιρικές Διαφορές