Μαρία Ιακώβου

Μαρία Ιακώβου

Δικηγόρος – Τμήμα Δικαστηρίου και Επίλυσης Διαφορών

Η Μαρία αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ελλάδα) το 2004. Το 2006 ενεγράφη ως μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Έχει ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων εμφανιζόμενη τόσο ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων όσο και ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εντάχθηκε στην ομάδα των δικηγόρων του γραφείου μας τον Σεπτέμβριο του 2016.

Κύρια πεδία πρακτικής:

  • Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Εργατικές Διαφορές
  • Τραπεζικό Δίκαιο
  • Κληρονομικό Δίκαιο
  • Ασφαλιστικό Δίκαιο