Αμέλεια πεζού: παράλειψη χρήσης εναλλακτικής διόδου


Σε αστικές υποθέσεις που αφορούν απαιτήσεις πεζών εναντίον οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων από τα οποία δέχτηκαν χτύπημα και τραυματίστηκαν, τα Κυπριακά Δικαστήρια καλούνται συχνά όπως αξιολογήσουν τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις που συνιστούν αμέλεια του ιδίου του πεζού, αντλώντας καθοδήγηση από τη σχετική με την περίπτωση νομολογία.

Σε υπόθεση όπου η Μάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. ενεργούσε για ασφαλιστική εταιρεία εναντίον της οποίας καταχωρίστηκε αγωγή από πεζό, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε πρόσφατα απόφαση* διά της οποίας απέδιδε στον εν λόγω πεζό συντρέχουσα αμέλεια σε ποσοστό 20%, μειώνοντας ανάλογα και τις αποζημιώσεις που επιδίκασε υπέρ του συγκεκριμένου προσώπου για τις σωματικές βλάβες που υπέστη.

Στην πιο πάνω περίπτωση, ο πεζός επιχειρούσε να διασχίσει κατηφορική ράμπα, η οποία χρησιμοποιείτο από τροχοφόρα οχήματα για σκοπούς μεταφοράς και φόρτωσης/εκφόρτωσης εμπορευμάτων σε υπόγειο υπεραγοράς. Πρόθεσή του ήταν να εισέλθει στο κτίριο της υπεραγοράς διά μέσου του υπογείου για να παραδώσει ένα τιμολόγιο. Ενώ κινείτο στη μέση περίπου της εν λόγω ράμπας, δέχτηκε χτύπημα από ημιφορτηγό (τύπου van) το οποίο εξέρχετο με όπισθεν ταχύτητα από το υπόγειο χώρο της υπεραγοράς. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ράμπα δεν υπήρχε οποιαδήποτε πινακίδα ή σήμανση που να απαγορεύει τη χρήση της από πεζούς, ούτε που να προειδοποιεί τους πεζούς για τη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων.

Το Δικαστήριο απέδωσε συντρέχουσα αμέλεια της τάξεως του 20% στον πεζό καθότι:

  1. Ο πεζός χρησιμοποιούσε συχνά τη συγκεκριμένη ράμπα και ήταν εξοικειωμένος με το χώρο (σ.σ. καθότι και ο ίδιος εργαζόταν ως οδηγός ημιφορτηγού που μετέφερε εμπορεύματα στη συγκεκριμένη υπεραγορά).
  2. Ο πεζός γνώριζε ότι η ράμπα αυτή χρησιμοποιείτο από οχήματα που μετέφεραν εμπορεύματα και ότι δεν υπήρχε ασφαλής χώρος διέλευσης πεζών σε αυτήν.
  3. Ενώ είχε πρόθεση να μεταβεί στο υπόγειο, παρέλειψε να χρησιμοποιήσει το όχημα του για να μεταβεί εκεί και επέλεξε συνειδητά να κατευθυνθεί πεζός από τη ράμπα.
  4. Παρέλειψε να χρησιμοποιήσει τον εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στο υπόγειο, δηλαδή μέσω της κυρίως εισόδου της υπεραγοράς, κατά τρόπο που διασφάλιζε την ασφάλεια του ως πεζού.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά το Δικαστήριο στην απόφασή του:

«Με τις πιο πάνω πράξεις και παραλείψεις του, ο Ενάγοντας επέλεξε την πιο επικίνδυνη για τη δική του ασφάλεια οδό, για σκοπούς πρόσβασης στον υπόγειο χώρο, γεγονός που συνέτεινε ουσιωδώς στην πρόκληση του επίδικου ατυχήματος και κατ΄επέκταση στην πρόκληση ζημιάς του.»

Αυγερινός Χαρτσιώτης
Δικηγόρος

*Κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος, η απόφαση δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.
**Το πιο πάνω ενημερωτικό άρθρο δεν είναι και δεν δύναται να ερμηνευθεί ως νομική γνωμάτευση της δικηγορικής μας εταιρείας. Για την αξιολόγηση των πιθανοτήτων επιτυχίας ή την έγερση/υπεράσπιση απαίτησης ενώπιον Δικαστηρίου, συνίσταται η εξασφάλιση νομικής καθοδήγησης και συμβουλής.