Λογιστικές, Ελεγκτικές και Φορολογικές Υπηρεσίες

Είμαστε περήφανοι για τις ολοκληρωμένες, περιεκτικές και δυναμικές νομικές συμβουλές που παρέχουμε στους πελάτες μας. Καθοδηγούμενοι από τη φιλοσοφία του ‘one-stop shop’, εργαζόμαστε σκληρά για να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις αντλώντας εμπειρία από πολλαπλά πεδία πρακτικής. Από το 2010 συνεργαζόμαστε με την Excellentio Audit Ltd, μία ανεξάρτητη εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο και η οποί παρέχει ελεγκτικές, λογιστικές, φορολογικές και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Οι επαγγελματίες της Excellentio Audit συνεργάζονται με τη νομική μας ομάδα ώστε να καταρτίσουν ευέλικτες, πρωτοποριακές και βιώσιμες οικονομικές και νομικές στρατηγικές που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των συμφερόντων των πελατών μας, τη διασφάλιση της οικονομικής τους σταθερότητας και την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους προοπτικής. Ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για ιδιώτες, καινοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίους επιχειρήσεις ή πολυεθνικούς οργανισμούς, συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας ώστε να τους ενισχύσουμε στην προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων.