Φορολογικός Σχεδιασμός

Το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέτρεψε τη χώρα σε ένα ελκυστικό προορισμό για τους ξένους επενδυτές και σε ένα αξιόπιστο περιφερειακό κέντρο για την παροχή υπηρεσιών. Η χώρα διακρίνεται και φημίζεται για τη φορολογική της νομοθεσία η οποία παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε νομικά πρόσωπα.

Πολλές ξένες και πολυεθνικές εταιρίες επιλέγουν για την εγγραφή τους μία μητρική εταιρία στην Κύπρο, με σκοπό να επωφεληθούν από το εκτενές δίκτυο Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών.

Αντλώντας από την εμπειρία μας σε πολλούς τομείς της νομικής πρακτικής, σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, παρέχοντάς τους αποτελεσματικές και βιώσιμες φορολογικές λύσεις στις σύνθετες προκλήσεις του διεθνούς εμπορίου και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι καταρτισμένοι δικηγόροι μας παραμένουν διαρκώς ενήμεροι για τα εμπορικά θέματα και ασχολούνται με τις φορολογικές πτυχές όλων των εταιρικών, εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, ενώ το ευρύ δίκτυο των διεθνών συνεργατών που διαθέτουμε, παρέχει στους πελάτες μας αξιόπιστες συμβουλές σχετικά με διεθνείς συναλλαγές.

Περαιτέρω παρέχουμε συμβουλές προς τους πελάτες μας αναφορικά με τις Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου και τα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα που υπάρχουν και τους βοηθούμε να εφαρμόσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική, με σκοπό να πετύχουμε τους αποτελεσματικότερους και ταυτόχρονα τους χαμηλότερους δυνατούς φορολογικούς συντελεστές, επιτυγχάνοντας έτσι τους εμπορικούς και φορολογικούς τους στόχους.

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει -μεταξύ άλλων - τις ακόλουθες φορολογικές υπηρεσίες:

 • Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός με σκοπό την ανάπτυξη μίας ευέλικτης και πρακτικής φορολογικής στρατηγικής για την κάθε επιχείρηση.
 • Προετοιμασία και υποβολή προσωπικής και εταιρικής φορολογικής δήλωσης στο Τμήμα Φορολογίας.
 • Κατάθεση των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας.
 • Συμβουλές για ελαχιστοποίηση των φορολογικών σας ευθυνών.
 • Υπηρεσίες για τις Συνθήκες Αποφυγής Διπλής φορολογίας.
 • Υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων και της προετοιμασίας ισολογισμών, αποτελεσμάτων εσόδων και συνοπτικών εκθέσεων.

Είμαστε περήφανοι για τις ολοκληρωμένες, περιεκτικές και δυναμικές νομικές συμβουλές που παρέχουμε στους πελάτες μας. Καθοδηγούμενοι από τη φιλοσοφία του ‘one-stop shop’, εργαζόμαστε σκληρά για να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις αντλώντας εμπειρία από πολλαπλά πεδία πρακτικής. Από το 2010 συνεργαζόμαστε με την Excellentio Audit Ltd, μία ανεξάρτητη εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο και η οποί παρέχει ελεγκτικές, λογιστικές, φορολογικές και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Οι επαγγελματίες της Excellentio Audit συνεργάζονται με τη νομική μας ομάδα ώστε να καταρτίσουν ευέλικτες, πρωτοποριακές και βιώσιμες οικονομικές και νομικές στρατηγικές που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των συμφερόντων των πελατών μας, τη διασφάλιση της οικονομικής τους σταθερότητας και την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους προοπτικής. Ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για ιδιώτες, καινοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίους επιχειρήσεις ή πολυεθνικούς οργανισμούς, συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας ώστε να τους ενισχύσουμε στην προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων.

Κυπριακό Φορολογικό Νομικό Πλαίσιο:

 • 12.5% ενιαίος εταιρικός φόρος επί των καθαρών κερδών
 • Τα έσοδα από μερίσματα του εξωτερικού απαλλάσσονται από τη φορολογία (υπό όρους)
 • Δεν υπάρχουν κανόνες κεφαλαιοποίησης
 • Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από την πώληση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας εξαιρούνται της φορολόγησης
 • Φορολογητέες ζημιές δύνανται να μεταφερθούν χωρίς περιορισμούς/Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από την πώληση συγκεκριμένων εξασφαλίσεων απαλλάσσονται πλήρως
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των πληρωμών προς τα έξω (Μερίσματα – Τόκοι – Δικαιώματα) σε μη φορολογικούς κατοίκους της Κύπρου (εταιρείες ή ιδιώτες)
 • Αφορολόγητος επαναπατρισμός εταιρειών
 • Δυνατότητα Ίδρυσης SE (Eυρωπαϊκή Εταιρία)
 • Εφαρμογή όλων των οδηγιών της ΕΕ
 • Ευρύ δίκτυο συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας