Υπηρεσίες Μετανάστευσης

Η δικηγορική μας εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της από τρίτες χώρες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες μετανάστευσης, προκειμένου να τους βοηθήσει σχετικά με την επίσκεψη, τη διαμονή, την εργασία και την επενδυτική δραστηριότητα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι βασικότερες υπηρεσίες μετανάστευσης που προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Αίτηση για άδεια εργασίας
  • Αίτηση για εξασφάλιση άδειας μόνιμης διαμονής
  • Άδεια παραμονής