Οικογενειακό Δίκαιο

Το οικογενειακό δίκαιο είναι ένας απαιτητικός τομέας στην καθημερινή δικηγορική πρακτική. Οι δικηγόροι που ασχολούνται με το Οικογενειακό δίκαιο, αντιμετωπίζουν υποθέσεις που απαιτούν περισσότερα προσόντα από την απλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας. Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με ευαισθησία επειδή γνωρίζουμε πόσο περίπλοκες είναι ή μπορούν να γίνουν οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι οικονομικές συνθήκες μεταξύ των ανθρώπων. Ο συνδυασμός της εμπειρίας μας με την ουσιαστική κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας, προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις υποθέσεις τους, με την παράλληλη διασφάλιση του απορρήτου τόσο των προσωπικών και οικογενειακών τους πληροφοριών όσο και των λεπτομερειών των όποιων διαδικασιών ρυθμίζουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Μία οικογενειακή διένεξη εκ φύσεως προκαλεί ένταση και ανησυχία στους εμπλεκόμενους. Κάθε πρόσωπο που περνά μέσα από αυτή διαδικασία, χρειάζεται ένα άτομο που να κατανοεί πλήρως τον Νόμο και να παρέχει καθοδήγηση μέσα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Έχοντας κατά νου πόσο δύσκολη μπορεί να είναι μία κατάσταση για τους πελάτες μας οι οποίοι βιώνουν τη συναισθηματική φόρτιση και ενδεχομένως οικονομικές δυσκολίες, προσπαθούμε να προσεγγίζουμε τον Νόμο όσο γίνεται πιο πρακτικά, αναζητώντας να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Παρόλα αυτά, τα Δικαστήρια δεν δίνουν πάντοτε την τέλεια ή την επιθυμητή λύση. Σε αρκετές υποθέσεις, λόγω των σύνθετων ζητημάτων που υφίστανται, οι αποφάσεις των Δικαστηρίων δεν αφήνουν κανένα εκ των δύο μερών απόλυτα ικανοποιημένο. Επιπρόσθετα, μία δικαστική απόφαση ενδέχεται να αποβεί καταστροφική για την ανάπτυξη και την πρόοδο ανήλικων παιδιών που έγιναν αντικείμενο διαφοράς μεταξύ των γονέων. Για αυτό το λόγο, ανεξαρτήτως εάν αναζητείτε ένα ενδιάμεσο διάταγμα, την κηδεμονία ενός ανηλίκου, διάταγμα διατροφής, έκδοση διαζυγίου ή την επίλυση περιουσιακών διαφορών, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να φτάσουμε σε μία βιώσιμη λύση η οποία θα ρυθμίζει οριστικά το σύνολο των εκκρεμοτήτων καθώς επίσης και ζητημάτων που ίσως προκύψουν στο μέλλον. Εάν όμως διαπιστωθεί ότι οι σχέσεις των δύο μερών έχουν διαρρηχθεί σε τέτοιο βαθμό που καθιστούν αδύνατη μία φιλική διευθέτηση, τότε οι δικηγόροι της εταιρείας μας είναι έτοιμοι να προωθήσουν τις θέσεις σας και να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενώπιον των Οικογενειακών Δικαστηρίων.

Επιπρόσθετα των παραδοσιακών υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν τον τομέα, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να διερευνήσουμε με τους πελάτες μας την εναλλακτική επιλογή της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, που αποτελεί μια λύση πιο αποδοτική, πιο ευέλικτη και πιο οικονομική για τα εμπλεκόμενα μέρη.