Ναυτιλιακά

Η Κύπρος είναι ένα περιφερειακό και διεθνές ναυτιλιακό κέντρο και παρέχει πολλαπλά κίνητρα για τη νηολόγηση υπό Κυπριακή σημαία.
Η χώρα έχει καταξιωθεί και βρίσκεται στις κορυφαίες προτιμήσεις ανά το παγκόσμιο για την εγγραφή εμπορικών και άλλων πλοίων υπό τη σημαία της.

Η Μάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες στο πεδίο των ναυτιλιακών:

 • Υποθέσεις Ναυτοδικείου
 • Εγγραφή στο Κυπριακό Νηολόγιο – Μεταφορά – Διαγραφή
 • Συμφωνίες Διαχείρισης Πλοίων
 • Σύνταξη και Διαπραγμάτευση Ναυτιλιακών Συμβάσεων
 • Σύνταξη Ατομικών ή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Πληρώματος
 • Εργατικές Διαφορές Πλοιοκτήτριας Εταιρείας – ΠληρώματοςCrew Employment Disputes
 • Διάρθρωση και Φορολογικός Σχεδιασμός Ναυτιλιακών Εταιρειών
 • Συμβάσεις Κατασκευής/Ναυπήγησης Πλοίων
 • Εμπορικές Συμφωνίες
 • Συμφωνίες Μεταφοράς Αγαθών
 • Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων Πληρώματος
 • Έρευνα στο Μητρώο