Κληρονομικό Δίκαιο

Διαθήκες

Οι δικηγόροι μας δύνανται να βοηθήσουν τόσο ημεδαπούς όσο και αλλοδαπούς πελάτες παρέχοντας κάθε είδους υπηρεσία για τη διαχείριση της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και της καταχώρισης διαθήκης, αγοραπωλητήριων συμφωνιών, καταπιστευμάτων και εξουσιοδοτήσεων. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση όλων των περιουσιακών εκκρεμοτήτων και η επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών που προκύπτουν από μια αμφισβητούμενη διαθήκη ούτως ώστε να μην τεθούν εν αμφιβόλω τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα των πελατών μας.

Διαχειρίσεις

Έχουμε εκτενή πείρα στη διαχείριση περιουσιών αποθανόντων καθώς στο χειρισμό των ζητημάτων που προκύπτουν από την αμφισβήτηση ενός καταπιστεύματος ή ακόμη και της διαχείρισης της περιουσίας από τον εκάστοτε διαχειριστή. Σε οποιαδήποτε εκ των πιο πάνω περιπτώσεων είμαστε σε θέση να σας συμβουλεύσουμε και να σας αντιπροσωπεύσουμε ενώπιον του Δικαστηρίου.