Καταπιστεύματα

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη διαφύλαξη των περιουσιακών σας στοιχείων με την προετοιμασία, σύνταξη, επιθεώρηση και τροποποίηση κυπριακών ή διεθνών καταπιστευμάτων καθώς επίσης και με την εκπροσώπησή σας σε δικαστικές υποθέσεις παραβίασης ενός καταπιστεύματος.

Περαιτέρω, εάν είστε δικαιούχος ενός καταπιστεύματος, μπορούμε να σας παρέχουμε πολύτιμες συμβουλές σε σχέση με τις φορολογικές συνέπειες μιας μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, τον φορολογικό σχεδιασμό καθώς επίσης και τη διαχείριση των περιουσιακών σας στοιχείων.