Εργατικές Διαφορές

Η ύπαρξη προβλημάτων στον χώρο εργασίας, αποτελεί μια οδυνηρή και συχνά τραυματική εμπειρία. Η νομική ομάδα της Μάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλές τόσο σε εργαζόμενους που επιθυμούν να κινηθούν εναντίον των πρώην εργοδοτών τους, όσο και σε εργοδότες που επιθυμούν να υπερασπιστούν τέτοιες αξιώσεις και να διασφαλίσουν τη φήμη της επιχείρησης τους ακέραια.

Θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο της όλης διαδικασίας, αποσαφηνίζοντας και επεξηγώντας το κάθε βήμα που απαιτείται για τον χειρισμό της υπόθεσης, φροντίζοντας παράλληλα να διατηρούμε το όλο κόστος εντός εύλογου πλαισίου.

Θα σας συμβουλεύσουμε για τις πιθανότητες επιτυχίας και το αναμενόμενο αποτέλεσμα της υπόθεσης, την οποία θα προετοιμάσουμε και θα χειριστούμε κατά την ακρόαση ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα σας συμβουλεύσουμε και θα σας εκπροσωπήσουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης που αποσκοπεί στην εξεύρεση εξώδικης διευθέτησης.

Employment Disputes

Παρέχουμε εξειδικευμένες, σαφείς και πρακτικές συμβουλές σε θέματα όπως:

  • Πειθαρχικές διαδικασίες και ζητήματα απόδοσης στην εργασία
  • Σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση στον χώρο εργασίας
  • Παράνομος τερματισμός απασχόλησης
  • Διακρίσεις
  • Διαπραγμάτευση/Θεώρηση των όρων της σύμβασης εργασίας
  • Συνθήκες εργασιακού άγχους
  • Κάθε είδους παρενόχληση στον χώρο εργασίας
  • Συμβουλές για ισότιμη αμοιβή, μισθό, συνεισφορές, άδειες, ωράριο εργασίας