Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Η έννοια της επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι ευρύτατη και καλύπτει πολλαπλά πεδία της δικηγορικής πρακτικής καθώς επίσης και άλλων κλάδων. Η ευρεία κατανόηση και βαθιά γνώση τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας αγοράς μάς επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τις επιχειρηματικές ανάγκες του κάθε πελάτη και να προτείνουμε δυναμικές και πρακτικές νομικές λύσεις.

Η Μάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. ενστερνίζεται τη φιλοσοφία του «one-stop shop», παρέχοντας περιεκτικές και δυναμικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε νεαρούς επιχειρηματίες, επίδοξους αλλά και έμπειρους επενδυτές, ιδιώτες με μεγάλο οικονομικό εκτόπισμα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και εδραιωμένους οργανισμούς που επιθυμούν να ξεκινήσουν νέες ή να επεκτείνουν τις υφιστάμενες δραστηριότητές τους αλλά και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και επενδύσεις.

Για να δώσουμε ώθηση στους επιχειρηματικούς στόχους του κάθε πελάτη, καταρτίζουμε μία εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών που αποτελείται από δικηγόρους, λογιστές, φοροτεχνικούς, ελεγκτές καθώς και άλλους ειδικούς, οι οποίοι συνεργάζονται για να συντονίσουν την κατάρτιση και εφαρμογή μίας βιώσιμης επιχειρηματικής στρατηγικής.