Δικαστηριακές Υπηρεσίες & Επίλυση Διαφορών

Το Τμήμα Δικαστηρίου και Επίλυσης Διαφορών της εταιρείας μας είναι ευρέως γνωστό για την εξειδίκευση του σε όλα τα είδη δικαστικών υποθέσεων. Οι δικηγόροι μας θα συνεργαστούν μαζί σας για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Καμία διαφορά ή απαίτηση δεν είναι ταυτόσημη με μια άλλη. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα προβλήματα των πελατών μας τα οποία και αντιμετωπίζονται στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και περιστάσεων της κάθε περίπτωσης. Οι δικηγόροι μας, έχοντας την εμπειρία των εμφανίσεων τόσο ενώπιον των Επαρχιακών όσο και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προσδιορίζουν επιτυχώς το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δύνανται να προκύψουν διαφορές και πάντοτε στοχεύουν στην παροχή πρακτικών και στρατηγικών συμβουλών προς στους πελάτες μας με εύλογο κόστος, αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση αυτών σε δικαστικές, οιονεί δικαστικές ή και διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών π.χ. Διαιτησίες ή Διαμεσολαβήσεις.  Εστιάζοντας κυρίως σε διαφορές αστικής φύσεως, έχουμε εμπλακεί σε πολλές πρωτοποριακές υποθέσεις καθώς επίσης και σε χιλιάδες άλλες υποθέσεις ήσσονος σημασίας, με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Περαιτέρω, οι δικηγόροι του Τμήματος έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση σύνθετων νομικών αδιεξόδων και έχουν επιτύχει ευνοϊκούς, για τους  πελάτες μας, εξώδικους συμβιβασμούς.

Η εμπειρία και η εξειδίκευση του Τμήματος εκτείνεται και καλύπτει κάθε είδους διαφορές: από υποθέσεις ενοικιοστασίου και ανάκτησης οφειλών μέχρι αντιδικίες εκατομμυρίων, την ανάληψη υποθέσεων εκ μέρους τραπεζικών και ασφαλιστικών οργανισμών καθώς επίσης σύνθετων υποθέσεων ιατρικής αμέλειας.

Tο Δικαστηριακό Τμήμα του νομικού μας οίκου εξυπηρετεί πελατολόγιο υψηλού κύρους όπως μεγάλες εγχώριες ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρίες, τραπεζικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρίες, θρησκευτικούς θεσμούς, ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κύρια πεδία πρακτικής μας περιλαμβάνουν:

 • Ασφαλιστικές Απαιτήσεις και Διαφορές
 • Τροχαία Ατυχήματα
 • Σωματικές Βλάβες
 • Ιατρική Αμέλεια
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Δυσφήμηση
 • Εργατικές Διαφορές
 • Intellectual Property Claims
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Ανάκτηση Οφειλών
 • Συμβατικές Διαφορές
 • Προσφυγές (Διοικητικό Δίκαιο)
 • Εταιρικές Διαφορές
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Διαχειρίσεις Περιουσιών
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο (εξαιρουμένων υποθέσεων Κακουργοδικείου)

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR)

Οι μέθοδοι Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) αποτελούν μία επιλογή για αποτελεσματική και πρακτική επίλυση των διαφορών εκτός Δικαστηρίου. Μέσω των πλέον διαδεδομένων μεθόδων, της Διαμεσολάβησης και της Διαιτησίας, προσφέρονται δημιουργικές και ικανοποιητικές νομικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών και οι οποίες αντικαθιστούν τις χρονοβόρες και πολυέξοδες δικαστικές διαδικασίες.

Το γραφείο μας απασχολεί ένα διαπιστευμένο Διαιτητή και ένα διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή που εκπροσωπούν τους πελάτες μας στις σχετικά άγνωστες μέχρι σήμερα διαδικασίες ΕΕΔ, καθοδηγώντας τους και παρέχοντας τους πολύτιμες και ολοκληρωμένες συμβουλές.

Με στόχο τη διεύρυνση και την ενίσχυση των υπηρεσιών μας στο πεδίο της ΕΕΔ, από το 2019 συνεργαζόμαστε με την H2 ADR Solutions Ltd, μία ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Λεμεσό και η οποία παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας και οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των μεθόδων ΕΕΔ.