Ασφαλιστικό Δίκαιο

Για ιδιώτες:

H Mάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. προσφέρει υπηρεσίες σε σχέση με ασφαλιστικά ζητήματα οποιουδήποτε βαθμού δυσκολίας. Έχουμε εκπροσωπήσει με επιτυχία ασφαλισμένους που είχαν αξιώσεις εναντίον των ασφαλιστικών τους εταιρειών σε περιπτώσεις όπου η απαίτησή τους είχε απορριφθεί.

Το γραφείο μας ασχολείται επίσης με περιπτώσεις σωματικών βλαβών και/ή ιατρικής αμέλειας επί καθημερινής βάσεως. Προωθούμε ή υπερασπιζόμαστε απαιτήσεις για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημίες που προκλήθηκαν από τροχαία ατυχήματα, χειρουργικές επεμβάσεις και/ή επιπλοκές μετά από θεραπείες καθώς επίσης και τραυματισμούς σε δημόσιους χώρους ή στο εργασιακό περιβάλλον.

Οι δικηγόροι μας έχουν μεγάλη εμπειρία και υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην προώθηση και υπεράσπιση τέτοιων απαιτήσεων ενώπιον του Δικαστηρίου καθώς επίσης και στο να πετυχαίνουν εξώδικους συμβιβασμούς που να είναι ευνοϊκοί για τους πελάτες μας.

Τέλος, μπορούμε να σας βοηθήσουμε είτε παρακολουθώντας, είτε συνδράμοντας στην υπεράσπιση αγωγών για ασφαλιστικές απαιτήσεις και για τις οποίες χρειάζεστε νομική καθοδήγηση προκειμένου να συντονιστεί και να προετοιμαστεί επαρκώς η υπεράσπιση της υπόθεσης σας από κοινού με τον δικηγόρο που σας παρέχει η ασφαλιστική σας εταιρεία.

Για ασφαλιστικές εταιρείες:

Ειδικευόμαστε στις ασφαλιστικές διαφορές για περισσότερο από 30 χρόνια και έχουμε αναδειχτεί ως ένα εκ των κορυφαίων δικηγορικών γραφείων στον τομέα αυτό. Η συσσωρευμένη εμπειρία μας, επιτρέπει την ενεργή καθοδήγηση των πελατών μας ώστε να διαχειρίζονται τις απαιτήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη ρευστότητα τους, τα αποθεματικά, την αντασφάλιση και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από την αργοπορημένη διευθέτηση ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Παρέχουμε πρακτική νομική βοήθεια και λεπτομερείς και σε βάθος νομικές γνωμοδοτήσεις που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου ποσοστού ευθύνης. Γνωμοδοτούμε επίσης αναφορικά με το εκτιμώμενο ύψος των ειδικών και των γενικών αποζημιώσεων, οι οποίες θα επιδικαστούν στους απαιτητές σε περίπτωση που πετύχει η αγωγή τους εναντίον των πελατών μας.

Το γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει ασφαλιστικές εταιρείες και/ή ασφαλισμένους οδηγούς σε χιλιάδες αγωγές με εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο εντός, όσο και εκτός του Δικαστηρίου, επιτυγχάνοντας την απόρριψη εικονικών απαιτήσεων, τον μετριασμό του ποσού των αποζημιώσεων που επιδικάζεται τελικώς στους Ενάγοντες αλλά και καταλήγοντας σε ευνοϊκούς για τους πελάτες μας εξωδικαστηριακούς συμβιβασμούς.

Καθόλη τη διάρκεια της ενασχόλησης μας με την εκπροσώπηση ασφαλιστικών εταιρειών, έχουμε πετύχει για τους πελάτες μας την εξοικονόμηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε δικαστικές αποφάσεις και εξώδικες διευθετήσεις. Ενεργούμε ως βασικοί ή και αποκλειστικοί δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι για τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο καθώς επίσης και για το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων (MIF).