Ακίνητη Ιδιοκτησία

Η αγορά ή η πώληση ενός ακινήτου συνεπάγεται σημαντικές οικονομικές και νομικές δεσμεύσεις. Ακόμη και η πιο ξεκάθαρη και φαινομενικά απλή αγοραπωλησία ακίνητης ιδιοκτησίας, περιλαμβάνει σύνθετα νομικά έγγραφα τα οποία δεν είναι πάντοτε κατανοητά για τον πελάτη καθιστώντας έτσι απαραίτητη τη νομική καθοδήγηση για την ορθή σύνταξη αγοραπωλητήριων και άλλων σχετικών εγγράφων.

Η αξιόπιστη νομική συμβουλή πριν την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου είναι προς το συμφέρον τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή ούτως ώστε να διασφαλιστεί αφενός η προστασία των συμφερόντων τους, αφετέρου η αποφυγή της αχρείαστης και πολυδάπανης επίλυσης μιας μελλοντικής διαφοράς στις δικαστικές αίθουσες.

Το Δικαστηριακό Τμήμα της εταιρίας ασχολείται τακτικά με υποθέσεις καθορισμού ενοικίου, ανάθεσης, υπενοικίασης, αλλαγής χρήσης υποστατικού, ανάκτησης κατοχής υποστατικού, ανάκτησης οφειλών, διαχείρισης, οφειλής ενοικίων, τερματισμού συμφωνίας καθώς επίσης και τη χάραξη στρατηγικής για ανανέωση ενοικίασης. Εστιάζουμε στην εξεύρεση λύσης για τα ζητήματα που προβληματίζουν τους πελάτες μας διασφαλίζοντας τα συμφέροντά τους μέσω της δικαστικής οδού, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει αποκτήσει πολύτιμη και πρακτική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιοκτήτες ακινήτων, ενοικιαστές, διαχειριστές και επενδυτές που αναζητούν να αγοράσουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Διαπραγμάτευση, σύνταξη ή γνωμοδότηση επί αγοραπωλητήριων συμβολαίων.
 • Διαπραγμάτευση, σύνταξη ή γνωμοδότηση επί συμφωνιών ενοικίασης ή υπενοικίασης τόσο για σκοπούς κατοίκησης όσο και για εμπορικούς σκοπούς.
 • Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων για κτηματικές διαφορές.
 • Χειρισμός υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων (Ενοικιοστάσιο).
 • Επιθεώρηση και γνωμοδότηση σε σχέση με τίτλους ιδιοκτησίας και άλλα έγγραφα του Κτηματολογίου.
 • Διαδικασίες έξωσης.
 • Εξασφάλιση αδειών για εκμετάλλευση ακινήτων.

Περαιτέρω παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με:

 • Χρηματοδότηση
 • Φορολογικό Σχεδιασμό
 • Υποθήκες
 • Ασφάλιση Περιουσίας