Φορολογικός κάτοικος Κύπρου

Φορολογικός κάτοικος Κύπρου είναι άτομο με κυπριακή ή αλλοδαπή υπηκοότητα το οποίο επιλέγει να έχει τη φορολογική του κατοικία στην κυπριακή Δημοκρατία. Το άτομο θα πρέπει να παραμείνει στη Δημοκρατία για τουλάχιστον 183 ημέρες ανά φορολογικό έτος. Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται για το εισόδημα που κέρδισαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Αντίθετα,…