Συνέντευξη Μάριου Α. Χαρτσιώτη, Περιοδικό InBusiness

Στο παγκόσμιο νομικό δίκτυο Primerus έχει ενταχθεί η δικηγο-ρική εταιρεία Μάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., με οφέλη που εκτείνονται πέρα από τις εταιρικές της προοπτικές και σε συνεργα-σίες που δύνανται να ωφελήσουν την κυπριακή αγορά και οικονομία, σύμφωνα με τον δικηγόρο και διευθυντή της εταιρείας, Μάριο Χαρτσιώτη.

Investment Incentives Greece

LEGISLATIVE NEWS & UPDATE IN IMMIGRATION LAW IN GREECE Unique opportunity for Investors:  Buy property in Greece & get a 5 year Residence Permit in Greece and in Europe The Greek government within the framework of inducing investment in Greece enacted into law (Law 4146/2013) the optional acquisition of a residence permit in Greece via…

Trade Mark Law in Cyprus

Cypriot Trade Mark Law Introduction The use of trademarks is regulated by the Trade Marks Law (Chapter 268) as amended in 2006. Its origins may be traced in the respective British colonial trade mark law. Unless otherwise stated, all the statutory provisions cited, refer to the Trade Marks Law. “Trade mark” is defined as “any…

Cyprus Betting Act 2012

The state with the introduction of new legislation seeks to mainly ban the online casinos and illegal bets. In recent years several businessmen in Cyprus, taking advantage of the lack of legislation in Cyprus, through licensed companies based in Malta (Malta, Cyprus members of the E.U), opened such premises and operated online casinos without the…