Σχετικά

Η δικηγορική εταιρία Μάριος Χαρτσιώτης και Σία Δ.Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1990 και έκτοτε έχει αναπτυχθεί με ταχύτατους ρυθμούς σε μία εκ των κορυφαίων και αξιόπιστων νομικών οίκων στην Κύπρο. Ο κ. Μάριος Χαρτσιώτης, είναι ο ιδρυτής και διευθυντής της εταιρίας Μάριος Χαρτσιώτης και Σία Δ.Ε.Π.Ε., η οποία σήμερα απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό δικηγόρων και ασχολείται με όλο το φάσμα της νομικής επιστήμης.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στη Λεμεσό, ωστόσο η εταιρία διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο δικηγόρων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου και σε άλλα οικονομικά και επιχειρηματικά κέντρα ανά το παγκόσμιο,  δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας εξειδικευμένη υποστήριξη σε όλους τους τομείς της νομικής πρακτικής.

Η εταιρία εξυπηρετεί ένα ευρύ και ευυπόληπτο πελατολόγιο που περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, τραπεζικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με αποτελεσματικότητα, εμπιστευτικότητα, διακριτικότητα και εντός εύλογου χρόνου ούτως ώστε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του κάθε πελάτη μας. Οι δικηγόροι μας είναι έμπειροι σε πολλαπλά πεδία της νομικής πρακτικής και είναι σε θέση να χειρίζονται ένα ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων.

Η δυνατότητα της ομάδας δικηγόρων μας να προσαρμόζονται σε πολλές διαφορετικές νομικές προκλήσεις, μας δίνει την ευχέρεια να διαθέσουμε τον αναγκαίο αριθμό προσωπικού και να συνθέσουμε την κατάλληλα ομάδα για την εκπλήρωση του έργου που αναλαμβάνουμε, εξυπηρετώντας έτσι τους πελάτες μας με τρόπο αποτελεσματικό, διατηρώντας το όποιο κόστος σε εύλογα επίπεδα. Κάθε ένας από τους πελάτες μας ανατίθεται σε τουλάχιστον ένα συνεργάτη μας με τον οποίο έρχεται σε προσωπική επαφή, βάσει της οποίας μπορούν να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Γνωρίζουμε για τη μεγάλη αύξηση των δικαστικών εξόδων και αμοιβών και στόχος μας είναι να περιορίσουμε το κόστος στο ελάχιστο δυνατό, αποφεύγοντας να χρεώνουμε τους πελάτες μας  με υπέρογκα και παράλογα ποσά, διασφαλίζοντας παράλληλα για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της εταιρίας, η οποία φημίζεται για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Οι ελκυστικές μας χρεώσεις και η δέσμευσή μας για στόχευση, βαθύτερη κατανόηση και ικανοποίηση των νομικών αναγκών των πελατών μας, μας επιτρέπουν να παρέχουμε υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες.

Τα Γραφεία μας